DraudzeDievnamsE-bibliotēkaGalerijaSaitesKontakti
 Jaunumi
 Dievkalpojumi
 Draudzes vēsture
 Svētdienas skola
 Kristības
 Iesvētības
 Laulības
 Kristīga izvadīšana
 DIAKONIJA
 Luterāņi dzīvībai
 Ziedojumi

 

 

Laulības svētuma nostāja
iesūtīts: 2012.10.16 13:11 rakstīt redaktoram 
drukāt 

"Luterāņi Dzīvībai" paziņojums par laulību. Sastādīts un apstiprināts “Lutherans For Life” vadītāju padomē 2004.gada 21.februārī.

Dieva “ļoti labajā” radībā bija viena lieta, kas “nebija laba”. „Nav labi cilvēkam būt vienam” (1.Mozus 2:18). Cilvēkam nebija vajadzīgs kompanjons. Cilvēkam bija vajadzīgas attiecības. Tādas attiecības, kuras līdzinātos Dieva attiecībām ar viņu. Ādams varēja atrast sev palīgu, kad visi dzīvnieki tika stādīti viņa priekšā, taču viņš neatrada nevienu, kas būtu piemērots šādām attiecībām. (1.Mozus 2:20). Viņam, kurš nesa Dieva tēlu, bija vajadzīga kāda, kas arī nes Dieva tēlu, lai starp viņiem būtu attiecības Dieva līdzībā. Tad Dievs radīja sievieti. Viņa bija radīta pēc Dieva tēla (1.Mozus 1:27). Viņa bija kā Ādams (1.Mozus 2:23). Viņa bija atšķirīga. Viņa bija radīta citā laikā, citādā veidā un citam mērķim. (1.Mozus 2:22, 2:15, 3:20). Šī atšķirība bija tā, kas darīja iespējamas attiecības, kādas Dievs vēlējās.

Ādams un Ieva bija spējīgi kļūt par vienu miesu, un šīs attiecības varēja atspoguļot viņu attiecības ar savu Radītāju. Dievs saveda viņus kopā šajās attiecībās, kuras tiek sauktas par laulību. (1.Mozus 2:24). Laulība bija daļa no visa, kas “bija labs” Dieva nevainojamajā radībā. Laulība netika dota, lai iegrožotu grēku. Grēka nebija. Laulība tika dota kā pamats vienas miesas attiecībām.

Laulība bija arī attiecības, caur kurām radīšana varēja turpināties. „Augļojieties un vairojieties!” (1.Mozus 1:28). Laulība ir domāta, lai radītu bērnus. Grēka sekas ietekmē šo Dieva doto bioloģisko procesu, un tas padara grūtu vai reizēm pat neiespējamu šīs svētības piepildījumu laulībā. Tomēr, izņemot šādus nelaimīgus apstākļus, vienas miesas savienības rezultāts ir bērni.

Grēks pavisam noteikti ir ienesis problēmas laulībā. Tomēr problemātisko laulību realitāte neatņem laulībai to svarīgo esenci, kas tā patiesi ir. Jēzus to pasaka skaidri. “Bet no pasaules iesākuma Dievs viņus radījis vīru un sievu. Tādēļ cilvēks atstās savu tēvu un māti, un tie divi būs viena miesa. Tad nu tie nav vairs divi, bet viena miesa.” (Marka 10:6-8). Tādu Dievs vēlējās laulību iesākumā, tādu Viņš to vēlas joprojām.

Viscaur Rakstos laulība ir līdzība, kas attēlo Dieva tautas attiecības ar Viņu. Dievs ir Israēla tautas laulāts vīrs (Jesajas 54:5, Jeremijas 3:14, Hozejas 2:21-22). Kā tāds, Viņš priecājas par Savu līgavu (Jesajas 62:5). Jēzus tiek attēlots kā līgavainis un Baznīca kā Viņa līgava (Atkl.gr. 19:7). Viņa beznosacījumu mīlestība uz savu līgavu – Baznīcu, lika Viņam nodoties nāvē viņas labā (Efeziešiem 5:25).

“Luterāņi Dzīvībai” apstiprina laulības savienības lielo svētību, kā tā ir atklāta Dieva svētajā Vārdā. Mēs apliecinām, ka laulība ir Dieva dota savienība starp vīrieti un sievieti. Mēs apliecinām, ka šī vienas miesas savienība atspoguļo mūsu attiecības ar mūsu Radītāju un Pestītāju. Mēs apliecinām, ka tas ir veids, kuru Dievs ir izvēlējies cilvēka dzimšanai.

Uz to balstīdamies, mēs pazemojamies Dieva priekšā un lūdzam Viņa piedošanu par visām reizēm, kad neesam laulību turējuši godā, samazinot tās nozīmību, kad neesam atspoguļojuši Kristus mīlestību mūsu laulībā un kad esam pazaudējuši spēju sasaistīt laulības nozīmību ar mūsu attiecībām ar Dievu. Balstoties uz to, mēs noraidām viendzimuma savienības kā tādas, kas ir pretrunā Dieva Vārdam. Tieši “vienādība” homoseksuālās savienībās dara neiespējamu vienas miesas savienību un bērnu radīšanu. Šādas attiecības neparāda un nespēj atspoguļot mūsu attiecības ar mūsu Radītāju un Pestītāju. Šādas attiecības ir balstītas uz meliem, nevis uz Dieva Vārdu (Romiešiem 1:25), un nevar veidot laulību.

Laulība ir pamatota solījumā, kuru publiski dod vīrietis un sieviete. Līdzīgi mūsu Pestītājs saista Sevi ar Savu Baznīcu ar Savu solījumu, “Es esmu pie jums ik dienas” (Mateja 28:20); “Es tevi neatstāšu un tevi nepametīšu ” (Ebrejiem 13:5). Kopdzīve bez publiska abpusējas mīlestības, cieņas un uzticības solījuma pazemo laulību un ir netiklība. Laulības pārkāpšana lauž laulības solījumu gan ar laulāto neuzticību, ļaunprātīgu izmantošanu vai pamešanu. Mums jānoraida šos un visus citus paradumus, kas netur laulības gultu šķīstu – nešķīstību domās, vārdos un darbos (piem., pornogrāfiju). Mēs arī noraidām jebkādas reproduktīvās tehnoloģijas, kuras neievēro vai apiet laulības savienību (kā donora olšūnas vai spermas izmantošana, klonēšana).

Mēs ticam, ka laulība, kā saka Dievs, visiem ir jātur godā. (Ebrejiem 13:4) Lai Dievs dod mums ticību, gudrību un drosmi godāt šo lielo svētību, kas nāk no Viņa.

Luterāņi dzīvībai

 Tulkojumam izmantots "Lutherans for Life" materiāls. Pārpublicējot atsauce obligāta.

 
 
...
 
       Draudzes pasākumiSvētdienas dievkalpojums
plkst. 12:00


       Draugi
  Copyright 2006; Created by MB Studija »