Aicinām bērnus vecumā no 6-12 gadiem (kas gan nav ļoti stingri noteikts) iepazīt kristīgās vēsts pamatvērtības, kas veidojušas un veido Rietumu pasaules pamatus un dzīves izpratni.

Jēzus saka: "Laidiet bērniņus un neliedziet tiem pie Manis nākt, jo tādiem pieder Debesu valstība."

Lai Dievs mums palīdz jau no mazām dienām audzināt bērnus Viņa gaismā un patiesībā, lai Debesu Tēvam uz viņiem labs prāts un vecākiem prieks un lepnums.


KAD? – svētdienās no oktobra līdz jūnijam

KUR? – dievnama sakristejā (telpā aiz altāra)

CIKOS? – 12:00 līdz apm. 13:20 (dievkalpojuma laikā)

Skolotāja:
Laila Klētniece, tālr. 
27794976


Šeit ir LELB Svētdienas skolu nozares lapa